กระติกน้ำแข็ง 563 / Cooler 563

กระติกน้ำแข็ง 563 / Cooler 563

Code 563 (1Litre)
Size (cm) = 14 x 14 x 18

Material : Polypropylene (PP)

Colour : Pink/Green/Blue