วิสัยทัศน์
เราจะเติมเต็มความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด 

อุดมคติ
ความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น 

จุดมุ่งหมาย

•ขยายและพัฒนาทุกธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

•Automation and Centralized Material Handling System

•ขยายธุรกิจบรรุจภัณฑ์ รวมถึง ธุรกิจผลิตสินค้าตามความต้องการของ  ลูกค้า

sn - logo.png
sn - logo.png

"ใช้ดี มีทุกบ้าน"

ประวัติความเป็นมา

• บริษัท สยามเมธี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยเริ่มต้นจาก  เครื่องจักรสำหรับฉีดพลาสติกเพียงเครื่องเดียว

• เราเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มกำลังการผลิต โดยมี  เครื่องจักรมากกว่า 80 เครื่อง ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ "SN" และ    "Dragonware" มากกว่า 700 สินค้า และเรายังเดินหน้าขยายธุรกิจต่อ.    อย่างก้าวหน้าและมั่นคง 

• ปี พ.ศ. 2547 เราขยายธุรกิจใหม่ นั่นก็คือ A-PET Sheet ผลิตแผ่นชีท  คุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดในขณะนั้น

• ปี พ.ศ. 2548 ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น เราขยายธุรกิจ โดยเริ่มมีเครื่องจักร.  สำหรับเป่าพลาสติก เป็นเครื่องแรก 

• ปี พ.ศ. 2551 เราคงคุณภาพตั้งแต่การผลิตจนถึงสินค้าที่พร้อมวางจำหน่าย  จนได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001:200 ในทุกส่วนการผลิตไม่ว่าจะเป็น  การฉีดและเป่าพลาสติก รวมถึง A-PET Sheet ด้วยเช่นกัน

• ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและก้าวหน้า ไม่หยุดการพัฒนา ปัจจุบัน เรามีเครื่องจักรคุณภาพมากกว่า 100 เครื่อง เพิ่มแผนกสกรีน แผนกปั๊มตะกร้า แผนกผลิตแม่พิมพ์ และธุรกิจ PET sheet รวมถึงธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ขยายอย่างต่อเนื่อง และเรายังคงอุดมการณ์เดิมที่ยึดถือมาตลอดมากกว่า 40 ปีที่ผ่านมา คือ เราจะผลิตสินค้าคุณภาพดีและบริการด้วยใจเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด

ธุรกิจของเรา

•ธุรกิจฉีดพลาสติก โดยมีเครื่องจักรมากกว่า 100 เครื่อง

•แผนกจัดทำแม่พิมพ์

•แผนกสกรีนสินค้า

•แผนกปั๊มตะกร้า 

•7 SML PET Sheet 

•PET Recycling Plant

•ธุรกิจเป่าพลาสติก 

certificate.jpg