กระติกน้ำแข็งเดนกิเอ็กซ์เพรส/ Denki Express Cooler

กระติกน้ำแข็งเดนกิเอ็กซ์เพรส/ Denki Express Cooler

Code 798 Express : Size (cm) = 36 x 45 x 44
30 Litres
Trolley handle length : 56 cm

Material : Polypropylene (PP)
Color : Red/Blue/Green