กระติกน้ำแข็งเดนกิโอเค/ Denki OK Cooler

กระติกน้ำแข็งเดนกิโอเค/ Denki OK Cooler

Code 798 OK (11 Litres)

Size (cm) = 26 x 34.5 x 24

Material : Polypropylene (PP)
Color : Red/Blue/Green