กระติกน้ำแข็ง 808 / Cooler 808

กระติกน้ำแข็ง 808 / Cooler 808

Code 808 (1.1Litre)
Size (cm) = 14 x 14 x 15

Material : Polypropylene (PP)

Colour : Pink/Green/Blue