กระติกน้ำแข็งเดนกิ Size S / Denki Cooler Size S

กระติกน้ำแข็งเดนกิ Size S / Denki Cooler Size S

Code 798/4 : Size (cm) = 15.5 x 20 x 14.3 (1.8 Litre)

Material : Polypropylene (PP)
Colour : Red/Blue/Green