กระติกน้ำแข็งเดนกิเอ็กซ์ตร้า / Denki Extra Cooler

กระติกน้ำแข็งเดนกิเอ็กซ์ตร้า / Denki Extra Cooler

Code 798 Extra : Size (cm) = 30.5 x 46 x 29
20 Litre

Material : Polypropylene (PP)
Colour : Red/Blue/Green