กระติกน้ำแข็งเดนกิ ไจแอนท์ / Denki Giant Cooler

กระติกน้ำแข็งเดนกิ ไจแอนท์ / Denki Giant Cooler

Code 798 Giant : Size (cm) = 39.5 x 60 x 47.5

50 Litre

Material : Polypropylene (PP)
Colour : Red/Blue/Green