กล่องเก็บอาหาร 308/ Snap Lock

กล่องเก็บอาหาร 308/ Snap Lock

Code 308 (850ml) 

Size (cm) = 15 x15 x 6.5

Material : Polypropylene (PP)