กล่องเก็บอาหาร 309/309-1 / Snap Lock

กล่องเก็บอาหาร 309/309-1 / Snap Lock

Code 309 (1400ml) 

Size (cm) = 15 x 22 x 6.5

Code 309-1 (1400ml) 

Size (cm) = 15  x 22 x 6.5

Material : Polypropylene (PP)