กล่องเก็บไข่ 311/ Snap Lock

กล่องเก็บไข่ 311/ Snap Lock

Code 311 (4700ml) 

Size (cm) = 23 x30 x 9.5

Material : Polypropylene (PP)