กล่องเหลี่ยมจัตุรัส528/Square Box

กล่องเหลี่ยมจัตุรัส528/Square Box

Code 528 Size (cm) = 22.5 x 22.5 x7.5

Code 528-1 Size (cm) = 17 x 17 x 6

Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue/Green