กล่องเหลี่ยมไอโกะ 751-1 / Aiko Storage

กล่องเหลี่ยมไอโกะ 751-1 / Aiko Storage

Code 751-1 : Size (cm) = 16.5 x 22 x 12.8

Code 751-2 : Size (cm) = 15 x 21 x 10.5

Code 751-3 : Size (cm) = 12 x 17.5 x 8

Material : Polypropylene (PP)

Color : Pink/Blue/Light Blue