กล่องเหลี่ยม539/Box

กล่องเหลี่ยม539/Box

Code 539 : Size (cm) = 12.5 x 20 x 6

Code 539-1 : Size (cm) = 10 x 16.5 x 5

Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue/Light Blue