กล่องเหลี่ยมจัตุรัส712/Square Box

กล่องเหลี่ยมจัตุรัส712/Square Box

Code 712 Size (cm) = 6.5 x 6.5 x 3.5

Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue/Light Blue