กล่องเหลี่ยม501/ Box 501

กล่องเหลี่ยม501/ Box 501

Code 501 : Size (cm) = 10.5 x 17 x 7.5

Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue/Green