ขวดน้ำดื่ม DB06/DBS06 / PET bottle

ขวดน้ำดื่ม DB06/DBS06 / PET bottle

Code DBS06: Size (cm) = 7.5x7.5x20.5
Code DB06: Size (cm) = 8x8x25.5

Material : PET