ตะแกรงเฉิดฉาย566/Cherd-Chai Basket 566

ตะแกรงเฉิดฉาย566/Cherd-Chai Basket 566

Code 566: Size (cm) = 14.5 x 28.5 x 8
Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue/Green