ตะแกรงเหลี่ยม 903 /Basket

ตะแกรงเหลี่ยม 903 /Basket

Code 903: Size (cm) = 30 x 30 x 7.5

Material : Polypropylene (PP)
Color : Beige/Brown