ตะแกรงไฉไล558/Chai-lai Basket 558

ตะแกรงไฉไล558/Chai-lai Basket 558

Code 558: Size (cm) = 33.5 x 30.5 x 13
Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue/Green