ถาดนึ่งไมโครเวฟ 731/  Microwave Steamer

ถาดนึ่งไมโครเวฟ 731/ Microwave Steamer

Code 731

Size (cm) = 19 x 21 x 10
Material : Polypropylene (PP)

Color  : White