ถาดอเนกประสงค์ 590/590 Multipurpose Square Tray

ถาดอเนกประสงค์ 590/590 Multipurpose Square Tray

Code 590 : Size (cm) = 26 x41.5 x 2
Material : Polypropylene (PP)

Color : Green/Blue/Pink