ถาดไข่ดาวไมโครเวฟ 701/  Microwave Egg Poacher

ถาดไข่ดาวไมโครเวฟ 701/ Microwave Egg Poacher

Code 701

Size (cm) = 20 x 20 x 6.5
Material : Polypropylene (PP)

Color  : White