ถังขยะมายเวย์ 573 /573 My Way Bin

ถังขยะมายเวย์ 573 /573 My Way Bin

Code 573 (29 litres)
Size (cm) : 30 x 39 x 45.5 
Color : Green/Gray/Blue

Available only Gray 
Material : PP