ที่คว่ำจาน / Dish Drainer

ที่คว่ำจาน / Dish Drainer

ที่คว่ำจาน 592

Size : 36 x 49 x 57 cm
Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue/White