ที่คว่ำแก้วทรงดอกไม้ / Flower Cup Drainer

ที่คว่ำแก้วทรงดอกไม้ / Flower Cup Drainer

Code 510: Size (cm) = 28.5 x 28.5 x 14.5
Material : Polypropylene (PP)

Color (BM) : Green/Blue/Pink/