ที่ใส่ตะเกียบ 597/Cutlery box

ที่ใส่ตะเกียบ 597/Cutlery box

Code 597 : Size (cm) =  12.8 x 12.8 x 25.5
Material : Polypropylene (PP)
Color: Green/Blue/Pink