รองเท้าขนาดใหญ่ /Mega Shoe box

รองเท้าขนาดใหญ่ /Mega Shoe box

Code 901 Size (cm) = 32 x 38 x 22.6

Material : Polypropylene (PP)
Color : Clear