ลังหูเหล็ก / Industrial Basket

ลังหูเหล็ก / Industrial Basket

ลังหูเหล็ก เกรด A และ B  (25KG)

Code 9829 

Size (cm) = 37 x 60 x 34.5

Material : Polypropylene (PP)