ขวดน้ำดื่ม DB01/DBS02 / PET bottle

ขวดน้ำดื่ม DB01/DBS02 / PET bottle

Code DBS01: Size (cm) = 7.5 x 7.5 x 19
Code DB01: Size (cm) = 9 x 9 x 25

Code DB02: Size (cm) =7.5 x 7.5 x 25

Code DB03: Size (cm) = 8 x 8 x 25.5

Material : PET