ถังขยะมายเวย์ 9871 /9871 My Way Bin

ถังขยะมายเวย์ 9871 /9871 My Way Bin

Code : 9871   (11 litres)
Size (cm) : 23 x 31 x31.5 
Color : Green/Gray/Blue
Material : PP