ที่คว่ำแก้วมีฝาปิด576/  Cup Drainer with lid

ที่คว่ำแก้วมีฝาปิด576/ Cup Drainer with lid

Code 576: Size (cm) = 37.5 x 52 x 21.5
Code 560: Size (cm) = 30 x 41 x 18
Material : Polypropylene (PP)

Color (BM) : Green/Blue/Pink