ขวดน้ำดื่ม DB04/DBS05 / PET bottle

ขวดน้ำดื่ม DB04/DBS05 / PET bottle

Code DBS04: Size (cm) = 7.5 x 7.5 x 19
Code DB04: Size (cm) = 8 x 8 x 24

Code DB05: Size (cm) =8.5 x 8.5 x 24

Material : PET