อ่างเปลเด็ก / Baby Bath Tub

อ่างเปลเด็ก / Baby Bath Tub

Code 780: Size (cm) = 43.5 x 81 x 29.5
Material : Polypropylene (PP)

Color (BM) : Blue/Pink