เหยือกน้ำเหลี่ยม 705-706/ Jug

เหยือกน้ำเหลี่ยม 705-706/ Jug

Code 705 : Size (cm) = 10 x 10 x 25

Code 706 : Size (cm) = 9.5 x 9.5 x 13
Material : Polypropylene (PP)
Color: Green/Blue/Pink