โหล คุณใหญ่ คุณเล็ก / Khun Yai Khun Lek Canister

โหล คุณใหญ่ คุณเล็ก / Khun Yai Khun Lek Canister

Code 529 คุณใหญ่ : Size (cm) = 10.5 x 10.5 x 7.5

Code 529 คุณเล็ก : Size (cm) = 7 x 7 x 6

Material : Polypropylene (PP)