ตู้ลิ้นชักโนว์เลดจ์ 4 ชั้น / Knowledge Drawer 4 Units

ตู้ลิ้นชักโนว์เลดจ์ 4 ชั้น / Knowledge Drawer 4 Units

Size (cm) = 28 x 37 x 49.5

Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue