ตู้ลิ้นชักโนว์เลดจ์ 5 ชั้น / Knowledge Drawer 5 Units

ตู้ลิ้นชักโนว์เลดจ์ 5 ชั้น / Knowledge Drawer 5 Units

Size (cm) = 28 x 37 x 61.5

Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue