ตู้ลิ้นชักโนว์เลดจ์ 3 ชั้น / Knowledge Drawer 3 Units

ตู้ลิ้นชักโนว์เลดจ์ 3 ชั้น / Knowledge Drawer 3 Units

Size (cm) = 28 x 37 x 37.5

Material : Polypropylene (PP)
Color : Pink/Blue