ตู้ลิ้นชักพาวิน 3 ชั้น / Pawin Drawer 3 Units

ตู้ลิ้นชักพาวิน 3 ชั้น / Pawin Drawer 3 Units

ตู้ลิ้นชักพาวิน 3 
Size (cm) = 16 x 21.5 x 23.5

Material : Polypropylene (PP)
Color : PInk/Blue