ตู้ลิ้นชักพาวิน 4 ชั้น / Pawin Drawer 4 Units

ตู้ลิ้นชักพาวิน 4 ชั้น / Pawin Drawer 4 Units

ตู้ลิ้นชักพาวิน 4
Size (cm) = 16 x 21.5 x 30.5
Material : Polypropylene (PP)
Color : PInk/Blue