ตู้ลิ้นชักพาวิน 5 ชั้น / Pawin Drawer 5 Units

ตู้ลิ้นชักพาวิน 5 ชั้น / Pawin Drawer 5 Units

ตู้ลิ้นชักพาวิน 5
Size (cm) = 16 x 21.5 x 38
Material : Polypropylene (PP)
Color : PInk/Blue