กล่องเก็บอาหาร 301-307 / Snap Lock

กล่องเก็บอาหาร 301-307 / Snap Lock

Code 301 (850ml) : Size (cm) = 13 x 18 x 6

Code 302 (820ml) : Size (cm) = 15.5 x 15.5 x 6.5

Code 303 (7300ml) : Size (cm) = 23 x 30 x 14.5

Code 304 (1700ml): Size (cm) = 13 x 18 x 12.5

Code 305 (300ml) : Size (cm) =  9 x 12 x 5

Code 306 (2500ml) : Size (cm) = 15.5 x 25 x 8

Code 307(300ml) : Size (cm) = 10.5 x 10.5 x 5

Material : Polypropylene (PP)